Center for Internet Security Critical Security Controls version 18

En omfattende ramme for it-sikkerhedsretningslinjer og bedste praksis udviklet af Center for Internet Security (CIS)

CIS 18 omfatter 18 grundlæggende kontroller

Hvad er CIS 18

CIS 18, også kendt som Center for Internet Security Critical Security Controls version 18, er en omfattende sæt sikkerhedsretningslinjer og bedste praksis udviklet af Center for Internet Security (CIS). Disse kontroller er designet til at hjælpe organisationer med at styrke deres it-sikkerhed og beskytte deres systemer og data mod cybertrusler.

CIS 18 omfatter 18 grundlæggende kontroller, der er opdelt i tre kategorier:

1. Fundamental Controls:

Disse kontroller er grundlæggende sikkerhedsprincipper, der danner fundamentet for en solid sikkerhedspraksis. De omfatter emner som asset management, konfigurationsstyring og kontinuerlig sårbarhedsovervågning.

2. Foundational Controls:

  Dette trin udvider sikkerhedspraksis ved at inkludere kontroller, der adresserer specifikke trusler og risici. Eksempler inkluderer sikkerhedskopiering og gendannelse, beskyttelse mod malware og datakryptering.

3. Organizational Controls: 

Disse kontroller fokuserer på at implementere sikkerhedspraksis på en organisationsskala. De omfatter emner som uddannelse og bevidsthed, beskyttelse af kritisk infrastruktur og håndtering af sikkerhedshændelser.

CIS 18 er en værdifuld ressource for organisationer, der ønsker at forbedre deres it-sikkerhedsniveau, især når det kommer til at beskytte systemer, data og netværk mod trusler som malware, phishing, og andre cyberangreb. Det er vigtigt at bemærke, at CIS 18 er en teknisk orienteret vejledning, der kræver teknisk dygtighed inden for it-sikkerhed og kan tilpasses til organisationers specifikke behov.

Din virksomheds digitale sikkerhed

Hvordan kan CIS 18 sikre en SMV virksomhed mod IT kriminalitet?

CIS 18 kan hjælpe en SMV (små og mellemstore virksomheder) med at forbedre deres it-sikkerhed og beskytte sig mod IT-kriminalitet på flere måder:

1. Identificere og beskytte aktiver:

CIS 18 indeholder kontroller, der fokuserer på at identificere og beskytte værdifulde aktiver, herunder data og it-systemer. Dette hjælper SMV’er med at afgøre, hvilke aktiver der skal prioriteres for beskyttelse og sikre, at de er korrekt beskyttet.

2. Sikker konfiguration:

Kontroller i CIS 18 omhandler konfigurationsstyring, hvilket betyder at sikre, at it-systemer og applikationer er korrekt konfigureret for at minimere sårbarheder. Dette reducerer risikoen for, at angribere udnytter kendte sårbarheder.

3. Beskyttelse mod malware:

CIS 18 indeholder også kontroller, der fokuserer på at beskytte mod malware, herunder antivirussoftware og malware-scanninger. Dette er afgørende for at forhindre, at skadelig software inficerer virksomhedens systemer.

4. Datakryptering:

En anden vigtig kontrol i CIS 18 handler om datakryptering. Dette er afgørende for at beskytte følsomme data, især hvis SMV’en behandler personlige oplysninger om kunder eller medarbejdere.

5. Sikkerhedsbevidsthed og uddannelse:

CIS 18 inkluderer kontroller om uddannelse og bevidsthed, hvilket betyder at træne medarbejdere i sikkerhedsbedste praksis og gøre dem opmærksomme på potentielle trusler. Dette er vigtigt, da mange IT-angreb involverer social manipulation.

6. Sikkerhedshændelses håndtering:

SMV’er bør have procedurer på plads for at håndtere sikkerhedshændelser effektivt. CIS 18 indeholder kontroller, der adresserer denne vigtige del af sikkerhedsstyring.

7. Opdatering og sårbarhedsovervågning:

CIS 18 anbefaler regelmæssige opdateringer af systemer og applikationer samt sårbarhedsovervågning for at identificere og rette eventuelle sikkerhedsproblemer hurtigt.

8. Beskyttelse af kritisk infrastruktur:

For SMV’er, der driver kritisk infrastruktur, er CIS 18 relevant for at sikre, at disse systemer er ordentligt beskyttet mod angreb.
Implementering af CIS 18 kontroller kan hjælpe SMV’er med at etablere en stærk it-sikkerhedspraksis, reducere risikoen for it-kriminalitet og sikre forretningskontinuitet. Det er vigtigt at tilpasse disse kontroller til SMV’ens specifikke behov og ressourcer, men de giver en solid ramme for at beskytte sig mod it-trusler.

Hvordan kan Nord Technology hjælpe

Nord Technology, som en konsulentvirksomhed med ekspertise inden for IT-sikkerhed og Linux, kan hjælpe virksomheder, med at opnå CIS 18 compliance.

Her er nogle måder, hvorpå Nord Technology kan bistå:

Teknisk rådgivning:

Nord Technology kan yde teknisk rådgivning om, hvordan man implementerer specifikke CIS 18-kontroller. Dette kan omfatte konfigurationsvejledning, sikkerhedsbedste praksis og hjælp til at tilpasse kontrollerne til den enkelte virksomheds behov.

Sårbarhedsevaluering:

Virksomheden kan udføre sårbarhedsevalueringer for at identificere potentielle risici i en organisations it-infrastruktur og anbefale løsninger til at afhjælpe disse sårbarheder.

Implementering af Sikkerhedsværktøjer:

Nord Technology kan hjælpe med at implementere sikkerhedsværktøjer og -løsninger, såsom antivirussoftware, firewall-konfigurationer og krypteringsmetoder, der er nødvendige for at opfylde CIS 18-krav.

Uddannelse og Bevidsthedsfremme:

De kan tilbyde uddannelse og træningsprogrammer til medarbejdere inden for en organisation for at øge deres bevidsthed om it-sikkerhed og hjælpe dem med at forstå, hvordan de kan bidrage til CIS 18 compliance.

Sikkerhedshændelseshåndtering:

Nord Technology kan hjælpe med at udvikle og implementere procedurer og planer for håndtering af sikkerhedshændelser i overensstemmelse med CIS 18-krav.

 

Overholdelsesrapportering:

Virksomheden kan bistå med udarbejdelsen af rapporter og dokumentation, der er nødvendige for at vise overholdelse af CIS 18-krav over for myndigheder eller andre interessenter.

Kontinuerlig Support og Vedligeholdelse:

Nord Technology kan tilbyde løbende support og vedligeholdelse for at sikre, at organisationen forbliver i overensstemmelse med CIS 18-krav i fremtiden.

Linux-ekspertise:

Hvis organisationen er baseret på Linux-systemer, kan Nord Technology’s ekspertise inden for Linux være særlig værdifuld for at implementere CIS 18-kontroller på disse platforme.

IoT-projekter:

Hvis organisationen arbejder med IoT-projekter, kan Nord Technology bistå med at integrere sikkerhedsforanstaltninger i IoT-enheder og infrastruktur i overensstemmelse med CIS 18-krav.

Tilpasning til specifikke behov:

Nord Technology kan tilpasse deres tjenester og rådgivning til den specifikke branche og de unikke udfordringer, som en organisation står over for.

Samlet set kan Nord Technology være en værdifuld partner for virksomheder, der ønsker at opnå CIS 18 compliance og styrke deres it-sikkerhed. Deres tekniske ekspertise og erfaring inden for IT-sikkerhed og Linux gør dem velegnede til at hjælpe organisationer med at opnå og opretholde en høj standard for it-sikkerhed og overholdelse af sikkerhedsregler.

Din virksomheds digitale sikkerhed - områder

Send os besked her og vi vender tilbage hurtigst muligt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg er interesseret i: