Privatlivspolitikker

Privatlivspolitikker

Kundehenvendelser (email, chat og telefon)

1.1 Dataansvarlig

Nord Technology A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du retter henvendelse til os om vores produkter, services og organisation.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os på email@nordtechnology.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at gøre os i stand til at håndtere din henvendelse.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger kan videregives til samarbejdsparter og overlades til databehandlere, f.eks. vores hosting partner.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til tre år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på email@nordtechnology.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Kunder

1.1 Dataansvarlig

Nord Technology A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser- og produkter til dig.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os på email@nordtechnology.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser- og produkter til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven samt at kunne efterleve garanti- og leveringsforpligtelser.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Nord Technology A/S.

Efter ydelsen eller produktet er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Nord Technology A/S kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Nord Technology A/S er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger kan videregives til samarbejdsparter og overlades til databehandlere, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og transportfirmaer.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i femten år fra handlens ophør. Opbevaringsperioden er fastlagt ud fra salg af produkter med 10-15 års produkt- og leveringsgaranti, samt salg af udstyr, som forventes at kunne være i drift i indenfor denne tidsperiode. Dette med henblik på at kunne varsle om sikkerhedsopdateringer, udgående produkter o.lign.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på email@nordtechnology.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Nyhedsbreve

1.1 Dataansvarlig

Nord Technology A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev..

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os på email@nordtechnology.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre Nord Technology A/S.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger kan videregives til markedsføringsbureauer og overlades til databehandlere

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Du kan til hver en tid melde dig fra, ved blot at klikke frameld. .

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve..

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på email@nordtechnology.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Rekruttering

1.1 Dataansvarlig

Nord Technology A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos Nord Technology A/S, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os på email@nordtechnology.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

I tilfælde hvor din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

3.1 Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Dine personoplysninger kan blive overladt til databehandlere, som f.eks. vores hosting partner.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til seks måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.  Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på email@nordtechnology.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.